Zvolen

Telekomunikačný objekt v katastri obce Zvolen na kóte Malá Stráž s lesnou prístupovou cestou.
Objekt pozostáva z oceľového priehradového stožiara a technologického kontajnera o rozmeroch 5 x 3 x 2,5 m s vlastnou klimatizáciou.
Celý objekt o ploche 100m2 je oplotený a  vo výhradnom užívaní spoločnosti Expres NET k. s. a je pripojený na vlastnú VN prípojku.

Využitie tohto objektu je v rozsahu: Parametre objektu