Banská Štiavnica

Novopostavený telekomunikačný objekt v katastri obce s lesnou prístupovou cestou.
Objekt pozostáva z oceľového priehradového stožiara a technologického kontajnera.
Celý objekt s plochou 100 m2 je oplotený a vo výhradnom užívaní spoločnosti Expres NET k. s., je pripojený na vlastnú NN prípojku.

Využitie tohto objektu je v rozsahu: Parametre objektu