Prievidza

Telekomunikačný objekt v katastri obce Malá Čausa na kóte Markušová s lesnou prístupovou cestou.
Objekt pozostáva z oceľového priehradového stožiara a technologického kontajnera o rozmeroch 4x 3 x 2,5 m s vlastnou klimatizáciou.
Celý objekt s plochou 100 m2 je oplotený a vo výhradnom užívaní spoločnosti Expres NET k. s., je pripojený na vlastnú VN prípojku.

Využitie tohto objektu je v rozsahu: Parametre objektu